POZITIVSKI PLEMENITI POSTUPCI U SAVREMENOJ FOTOGRAFIJI

Frank Heidtmann

Cena: 990.00 din.

Izdavač: UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Godina izdanja: 1988

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 133
ISBN
Težina
Edicija
Grad Beograd
Povez meki sa klapnama
Format 218 x 257 mm
Tiraž
Prevodilac Dragoljub Kažić
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.