JOSIP PLEČNIK

Kosta Strajnić

Cena: 55000.00 din.

Izdavač: ĆELAP I POPOVAC

Godina izdanja: 1920

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 29
ISBN
Težina
Edicija
Grad Zagreb
Povez tvrdi
Format 257 x 325 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.

Naknadno koričena.

Monografija sadrži 82 reprodukcije. Broj strana se odnosi na deo knjige bez reprodukcija.