PALEOBALKANSKA PLEMENA IZMEĐU JADRANSKOG I CRNOG MORA OD ENEOLITA DO HELENISTIČKOG DOBA

Alojz Benac , Milutin Garašanin

Cena: 2750.00 din.

Izdavač: AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Godina izdanja: 1991

Jezik srpski
Pismo latinica
Broj strana 229
ISBN 8671230317
Težina
Edicija
Grad Sarajevo
Povez meki
Format 170 x 240 mm
Tiraž
Prevodilac
Ilustracija

Veoma dobro


OBJAŠNJENJE:

Kao novo – Nekorišćena knjiga ili knjiga bez ikakvih nedostataka i oštećenja.

Veoma dobro – Knjiga sa neznatnim tragovima starosti ili korišćenja, ali kompletna i kompaktna, bez presavijenih listova i pisanja po njima. Moguć potpis ili posveta.

Dobro – Knjiga sa očiglednim tragovima starosti ili korišćenja, sa neznatnim oštećenjima poveza i listova, delimično ispisana ili sa podvlačenim tekstom, ali kompletna.

Prihvatljivo – Knjiga bez nedostajućih strana, ali sa izrazitim tragovima starosti ili korišćenja. Sva karakteristična oštećenja navedena su u odeljku „Napomena“.