Karl Marks

KAPITAL 1 - 3

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1947

Dodaj u korpu
Oto Nojrat

ISTORIJA ANTIČKE PRIVREDE

Cena: 825.00

Godina izdanja: 1957

Dodaj u korpu

NARODNA BANKA 1884 - 1934

Cena: 6050.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
Karlo Kaucki

NAČELA SOCIJALNE DEMOKRACIJE

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1898

Dodaj u korpu
Džon K. Ingrem

ISTORIJA POLITIČKE EKONOMIJE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1901

Dodaj u korpu
Tasa Stojanović

NAŠ EKONOMSKI POLOŽAJ

Cena: 495.00

Godina izdanja: 2016

Dodaj u korpu
Ljubomir Madžar

SVOJINA I REFORMA 1-2

Cena: 1540.00

Godina izdanja: 1995

Dodaj u korpu
Marinko Bošnjak

RAZVOJNE MOGUĆNOSTI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1997

Dodaj u korpu
Veselin Vukotić

PRIVREDNA REFORMA 1990 - PUT U TRŽIŠNU EKONOMIJU

Cena: 660.00

Godina izdanja: 1993

Dodaj u korpu
Frederic Mishkin

MONETARNA EKONOMIJA BANKARSTVO I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 2006

Dodaj u korpu
Paul Samuelson

EKONOMIJA

Cena: 4180.00

Godina izdanja: 2000

Dodaj u korpu
Ichak Adizes

KAKO RIJEŠITI KRIZU UPRAVLJANJA

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu