Rajmon Kartje

RATNE TAJNE OTKRIVENE NA SUĐENJU U NIRNBERGU

Cena: 385.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu
Momčilo Ninčić

ISTORIJA AGRARNO PRAVNIH ODNOSA SRPSKIH TEŽAKA POD TURCIMA

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1920

Dodaj u korpu
Branislav Petronijević

O SLOBODI VOLJE MORALNOJ I KRIVIČNOJ ODGOVORNOSTI

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1908

Dodaj u korpu

PRAVNA ENCIKLOPEDIJA 1-2

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Dimitrije Matić

OBJASNENJE GRAĐANSKOG ZAKONIKA ZA KNJAŽEVSTVO SRBSKO

Cena: 33000.00

Godina izdanja: 1850

Dodaj u korpu

PRIVATNO PRAVO U VOJVODINI I MEĐIMURJU

Cena: 2200.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu
Andrej Višinski

TEORIJA SUDSKIH DOKAZA U SOVJETSKOM PRAVU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1948

Dodaj u korpu
Milan Kostić

ALKOHOL KRIMINALITET I PRAVO

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1914

Dodaj u korpu
Milorad Stražnicky

ZAKON O ŠTAMPI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1926

Dodaj u korpu

ZAKON O UREĐENJU OPŠTINA

Cena: 3850.00

Godina izdanja: 1888

Dodaj u korpu
Đorđe Jelinek

PRAVO MANJINA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1902

Dodaj u korpu
Rudolf Fon Jering

CILJ U PRAVU

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Lav Josifovič Petražicki

TEORIJA PRAVA I MORALA

Cena: 2750.00

Godina izdanja: 1999

Dodaj u korpu
Sava Tekelija

PRAVNA DISERTACIJA O UZROKU I CILJU POSTOJANJA DRŽAVE

Cena: 880.00

Godina izdanja: 2009

Dodaj u korpu
Aleksandar Kožev

FENOMENOLOGIJA PRAVA

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu

DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Obrad Gospavić

STEČAJNO PRAVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1937

Dodaj u korpu
Štjefen Konstantin Đečovi

KANON LEKE DUKAĐINIJA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Teodor Taranovski

MAJESTAS CAROLINA I DUŠANOV ZAKONIK

Cena: 1870.00

Godina izdanja: 1933

Dodaj u korpu
Dušan Mrđenović

TEMELJI MODERNE DEMOKRATIJE

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1989

Dodaj u korpu
Hans Kelzen

OPŠTA TEORIJA PRAVA I DRŽAVE

Cena: 2530.00

Godina izdanja: 1951

Dodaj u korpu