Džonatan Kaler

SOSIR OSNIVAČ MODERNE LINGISTIKE

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1980

Dodaj u korpu
Andrej Mitrović

ISTORIJSKO U ČAROBNOM BREGU

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1977

Dodaj u korpu
Andrej Beli

SIMBOLIZAM

Cena: 715.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Rada Stanarević

MONTAŽA AVANGARDA KNJIŽEVNOST

Cena: 330.00

Godina izdanja: 1998

Dodaj u korpu
Roman Ingarden

POETIKA

Cena: 770.00

Godina izdanja: 2000

Dodaj u korpu
Viktor Žmegač

POVIJESNA POETIKA ROMANA

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Miloš Đurić

ISTORIJA HELENSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1760.00

Godina izdanja: 1968

Dodaj u korpu

MILOŠ CRNJANSKI ZBORNIK

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1996

Dodaj u korpu
Gustav Rene Hocke

MANIRIZAM U KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1650.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
Ignazio Ambrogio

FORMALIZAM I AVANGARDA U RUSIJI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 0

Dodaj u korpu
P. Medvedev

FORMALNI METOD U NAUCI O KNJIŽEVNOSTI

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1976

Dodaj u korpu
Vladimir Devide

IZ JAPANSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1320.00

Godina izdanja: 1985

Dodaj u korpu
Tihomir R. Đorđević

BELEŠKE O NAŠOJ NARODNOJ POEZIJI

Cena: 990.00

Godina izdanja: 1939

Dodaj u korpu
Milan Budimir

PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 1963

Dodaj u korpu
Aleksandar Flaker

POETIKA OSPORAVANJA

Cena: 1100.00

Godina izdanja: 1984

Dodaj u korpu
P. S. Kohan

ISTORIJA STARE GRČKE KNJIŽEVNOSTI

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1971

Dodaj u korpu
David Lodge

NAČINI MODERNOG PISANJA

Cena: 880.00

Godina izdanja: 1988

Dodaj u korpu
Miodrag Pavlović

POETIKA ŽRTVENOG OBREDA

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1987

Dodaj u korpu
Zoran Gluščević

PUTEVI HUMANITETA 1-2

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1964

Dodaj u korpu
Slavko Leovac

KNJIŽEVNO DELO ISIDORE SEKULIĆ

Cena: 495.00

Godina izdanja: 1986

Dodaj u korpu
Fridrih Helderlin

NACRTI IZ POETIKE

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1990

Dodaj u korpu
Ezra Paund

KAKO DA ČITAMO

Cena: 550.00

Godina izdanja: 1974

Dodaj u korpu
Milo Lompar

DUH SAMOPORICANJA

Cena: 1980.00

Godina izdanja: 2012

Dodaj u korpu